Jana & Josef 10 [update 1]

[English below]

Ahoj,

Tak je to dnes přesně deset let, co jste nás potěšili svojí přítomností na startu našeho manželství, a je to jízda, užili jsme si každý z těch 3653 dnů, pořád se máme rádi jako ten první den a děti nám dělají radost. A máme taky vás, milé přátele, se kterými se vídáme více či méně často.

Bohužel rok 2020 nám nedopřál naplánovat setkání, a tak mě napadlo, že bychom se mohli potkat virtuálně. Je mi jasné, že je to na poslední chvíli, ale nejde ani tak o to, aby to bylo perfektní (nebude, to vidím na online výuce dětí), ale abychom se pozdravili, viděli vaše úsměvy a třeba tu oslavu domluvili na příští rok.

Dole je odkaz, datum a čas, ale protože je to pro Janu zatím překvapení, prosím zkontrolujte, jestli čas neposunu o hodinu nebo na neděli.

Rozhodl jsem se pro Google Meet, protože nevyžaduje instalaci na PC, a v tomto nastavení by ani neměl vyžadovat přihlášení – jen vás budu muset pouštět dovnitř, poté, co zadáte jméno. Zvažte také použití mobilní aplikace, pokud nebudete doma, i když ta přihlášení do Google účtu vyžaduje. Tady se dá založit a nemusíte zakládat nový gmail, stačí „Použít aktuální e-mailovou adresu“.

Těším se na vás všechny! A kdybyste nemohli, prosím pošlete pozdrav třeba i s fotkou na habrovi@icloud.com – díky!

24/10/2020

13:00 London | 14:00 Praha | 15:00 Helsinki

meet.google.com/vvm-pjsd-jsp

vvm-pjsd-jsp

iOS app | Android app

Hi,

So today is exactly ten years since you pleased us with your presence at the start of our marriage, and it’s been a joyride, we enjoyed each of those 3653 days, we still love each other like that first day and the children make us happy, too. And we also have you, dear friends we meet more or less often.

Unfortunately, 2020 did not allow us to schedule a party, so it occurred to me that we could meet virtually. Yeah it’s a bit the last minute, but it’s not about being perfect (it won’t be, as seen during kids’ online lessons), but to say hello, see your smiling faces and maybe arrange the celebration for next year.

Above is the link, date and time, but since it is a surprise for Jana, please go back here to check – maybe I’ll move it by an hour or to Sunday. Thanks and I look forward to seeing you!

I opted for Google Meet because it doesn’t require installation on a PC, and in this setup it shouldn’t even require a login – I’ll just have to let you in after you enter your name. Also consider using the mobile app if you’re around, though it looks it requires a Google account. You can make one here and you don’t need to create gmail, you can “Use your current email address instead”.

I look forward to seeing you all! And if you cannot make it, please send hello and perhaps a photo to habrovi@icloud.com – thanks!